Jeugd(straf)recht

Jeugdrecht

Als je als minderjarige verdacht wordt van het plegen van een stafbaar feit, komt er veel op je af. Niet alleen voor de minderjarige zelf, maar ook voor de ouders is dit vaak een ingrijpende gebeurtenis. Het is belangrijk dat er snelle en heldere communicatie is, ook met de ouders. Het kantoor heeft ervaring met misdrijven gericht tegen de zeden, het leven en met vermogens- en geweldsdelicten. Voor een goede afloop van de zaak, kan het belangrijk zijn psychologische en psychiatrische rapporten te kunnen beoordelen. Ook deze expertise is in huis.

Jongeren kunnen bij ons terecht als ze worden verdacht van een strafbaar feit (Jeugdstrafrecht). Omdat de hersenen van jongeren nog in ontwikkeling is, hebben zij recht op een andere benadering dan volwassenen. Het Jeugdstrafrecht  is daarom speciaal voor jongeren ontwikkeld. Zij moeten kunnen rekenen op goede vertegenwoordiging tijdens hun proces, waarbij op begrijpelijke wijze wordt uitgelegd wat hen te wachten staat.

Als de rechter moet beslissen of kinderen onder toezicht moeten worden gesteld, uit huis moeten worden geplaatst of in een gesloten inrichting moeten worden geplaatst, dan kunnen zij op bijstand van de advocaat rekenen.