Home

E&R Advocaten is de eenmanszaak van mr. S. Ettalhaoui. E&R Advocaten heeft een samenwerking met P.W. van Rijmenam- van Oosterom en mr. S. Ben Tarraf die beide handelen onder de naam E&R Advocaten. Gezamenlijk vormen de drie eenmanszaken een kantorencombinatie. De leden van de kantorencombinatie zijn uitsluitend aansprakelijk voor eigen handelen of nalaten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Op alle opdrachten die worden verstrekt zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden standaard bij de bevestiging van opdracht schriftelijk toegezonden. Desgewenst wordt u een exemplaar van de algemene voorwaarden ter beschikking gesteld.