Mevrouw mr. N. Saidi

Mr. N. Saidi heeft gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie heeft zij gewerkt als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor in Utrecht. Daarnaast is zij ook vrijwilliger geweest bij het Juridisch Spreekuur voor Gedetineerden en de Rechtswinkel te Utrecht.  Nacira is advocaat sinds 2018. Zij behandelt zaken op het gebied van strafrecht, jeugd(straf)recht en sociaal zekerheidsrecht. Zij staat met name particulieren bij.

De werkwijze van Nacira kenmerkt zich door een persoonlijke en betrokken aanpak en zo nodig een kritische houding in de samenwerking. Nacira is eerlijk en duidelijk over de haalbaarheid van een zaak en maakt graag een verschil voor mensen in een periode waarin ze moeten omgaan met persoonlijk leed.

Nacira Saidi heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de rechtsgebieden Strafrecht en Sociaal zekerheidsrecht geregistreerd. Zij is verplicht om elk kalenderjaar minimaal tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Uiteraard worden elk kalenderjaar minstens de voorgeschreven opleidingspunten behaald.

Nacira Saidi
saidi@er-advocaten.nl
06 48 68 62 45

De heer mr. S. Ettalhaoui

Mr. S. Ettalhaoui is advocaat sinds 2012. Hij heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie heeft hij samen met professor D.J. Korf en Karin Wesselink een boek geschreven ‘Stapelen en doorpakken’. Ook heeft hij gewerkt als juridisch medewerker bij de gemeente Amsterdam en bij een advocatenkantoor in Amsterdam. Hij heeft toen ruime ervaring opgedaan in het bestuursrecht. Daarna heeft hij zich als advocaat verder gespecialiseerd in het bestuursrecht en het strafrecht.

Smail was betrokken bij de zaak omtrent de woningsluiting in Harderwijk. Hij was de advocaat van het gezin dat geconfronteerd werd met een woningsluiting van zes maanden. Dit heeft geleid tot een baanbrekende uitspraak op het gebied van het evenredigheidsbeginsel (ECLI:NL:RVS:2022:285). Door deze uitspraak van de Raad van State is er meer oog voor de gevolgen van een besluit voor de betrokkenen. Van de bestuursorganen wordt nu verwacht dat zij meer onderzoek gaan verrichten naar de persoonlijke omstandigheden en belangen van de betrokkenen. De uitspraak van de Raad van State heeft goed uitgewerkt voor het gezin in Harderwijk. Zij hebben uiteindelijk alleen een waarschuwing gekregen.

Smail is lid van de NVSA, de specialisatievereniging van strafrechtadvocaten. Binnen het strafrecht houdt Smail zich bezig met uiteenlopende geweld- en drugszaken en omvangrijke mega strafzaken. Sinds hij advocaat is heeft hij een landelijke praktijk opgebouwd. Dit houdt in dat hij in alle rechtbanken  en gerechtshoven in Nederland als raadsman optreedt voor zowel minderjarige als meerderjarige verdachten.

Mr. S. Ettalhaoui staat geregistreerd als gespecialiseerd in het strafrecht, jeugdstrafrecht en het sociaal zekerheidsrecht in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten minstens de voorgeschreven opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Smail Ettalhaoui
ettalhaoui@er-advocaten.nl
06 411 57 260

Mevrouw mr. P.W. van Rijmenam- van Oosterom

Wendela van Rijmenam- van Oosterom staat geregistreerd als gespecialiseerd in het strafrecht, jeugdstrafrecht en slachtofferrecht in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten minstens de voorgeschreven opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wendela van Rijmenam is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (JRAA) en het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS). 

Wendela Van Rijmenam van Oosterom
info@er-advocaten.nl
06 53 51 39 98

De heer mr. M. Aynan

Mr. Aynan heeft aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Na zijn studie is hij ruim drie jaar als advocaat werkzaam geweest bij een advocatenkantoor op Sint Maarten in de Cariben. Hij heeft in de West op diverse rechtsgebieden (proces)ervaring opgedaan zoals: het (commune) strafrecht, het familierecht, het ondernemingsrecht en het vastgoed- en huurrecht. Nadat Mohamed als Caribisch advocaat de beroepsopleiding op Sint Maarten succesvol had afgerond op Sint Maarten, heeft hij zijn werkzaamheden naar Nederland verplaatst.

Mr. Aynan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de rechtsgebieden Personen- en Familierecht, Strafrecht en Slachtofferrecht geregistreerd. Hij is verplicht om elk kalenderjaar minimaal de vereiste opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mohamed Aynan
aynan@er-advocaten.nl
06 1629 4794